Het gebruik van de website EIPIN Innovation Society is onderworpen aan de hierna volgende voorwaarden.

Informatie is uitsluitend van algemene aard. Het is en bevat geen persoonlijk of professioneel advies. Hoewel we ontwerp en inhoud met de nodige zorg hebben betracht kunnen wij niet uitsluiten dat sommige gegevens misschien verouderd, onvolledig of onjuist zijn. Het melden van fouten of onvolledigheden wordt zeer op prijs gesteld. Dat kan door middel van een email aan eipin-is-h2020@maastrichtuniversity.nl

Een koppeling of verwijzing naar een andere website of andere media betekent niet enige verbinding, partnerschap, relatie of goedkeuring van deze websites of hun inhoud. Indien u wenst om koppelingen te maken van uw website op onze website, neem contact op met eipin-is-h2020@maastrichtuniversity.nl.

Gebruik van deze website en daarop beschikbare informatie geschiedt voor eigen risico.

EIPIN Innovation Society is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van gebruik van deze website en/of daarop beschikbare informatie.

Intellectuele eigendomsrechten van onze website, met inbegrip van het ontwerp, de onderliggende software en inhoud, afbeeldingen en foto’s geplaatst op de website, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van EIPIN Innovation Society en/of haar licentiegevers.